M.Pharm Alumni

2008(Pharmachemistry)

S.No. Roll No Name
1 0149PY08MP04 DEEEPAK PATEL

2009(Pharmachemistry)

S.No. Roll No Name
1 0149PY09MP01 AKHILESH VERMA
2 0149PY09MP02 ANUJ SHARMA
3 0149PY09MP04 BHUPENDRA SHARMA
4 0149PY09MP05 HEMENDRA KUMAR SHARMA
5 0149PY09MP07 RAHUL SAHU
6 0149PY09MP09 SURABHI JAIN
7 0149PY09MP10 VINOD SAHU
8 0149PY09MP03 ATUL KUMAR PATIL
9 0149PY09MP08 SNEHA KULKARNI

2009 (Pharmaceutics)

S.No. Roll No Name
1 0149PY08MP01 ANIL KUMAR PATEL
2 0149PY08MP03 BRAHMA PRAKASH GUPTA
3 0149PY08MP10 ZAFAR IQBAL NAZMI
4 0149PY09MP11 ANIL KUMAR CHAURASIA
5 0149PY09MP12 ANUP KUMAR SHRIVASTAVA
6 0149PY09MP14 HANSA RATHORE
7 0149PY09MP16 MUKESH THAKUR
8 0149PY09MP15 KAMAL PRASAD KHERWAR
9 0149PY09MP17 NEHA SINGH SENGAR
10 0149PY09MP18 NIHARIKA JAIN
11 0149PY09MP19 NIVEDITA DANDOTIYA
12 0149PY09MP20 PRIYANKA JAIN
13 0149PY09MP21 SANDHYA CHAURASIA
14 0149PY09MP22 SHRUTI TRIPATHI
15 0149PY09MP23 SNEHA GOLANI
16 0149PY09MP24 SWATANTRA TRIPATHI
17 0149PY09MP25 VIKAS SINGH RAJPUT

2010 (Pharmachemistry)

S.No. Roll No Name
1 0149PY10MP01 AKHILESH YADAV
2 0149PY10MP02 AMRITA BHOWMIK
3 0149PY10MP03 ASHISH PATIDAR
4 0149PY10MP06 PIYUSH SINGHAI
5 0149PY10MP07 RAVINDRA PATIDAR
6 0149PY10MP08 SONAL JAIN
7 0149PY10MP09 VARSHA SHRIVASTAVA
8 0149PY10MP10 VIPIN PATIDAR

2010 (Pharmaceutics)

S.No. Roll No Name
1 0149PY10MP11 ANSHUL JAIN
2 0149PY10MP14 KM. RAVI DWIVEDI
3 0149PY10MP16 PATEL MANISHABEN
4 0149PY10MP17 PRAVEEN KUMAR PANDEY
5 0149PY10MP21 SAURABH BANSAL
6 0149PY10MP22 SHRADDHA AWADHIYA
7 0149PY10MP23 SHUCHI THAKUR
8 0149PY10MP24 SUMEGHA MESHRAM
9 0149PY10MP25 VARKHA JAIN

2010 (Pharmacology)

S.No. Roll No Name
1 0149PY10MP26 AARNIKA CHAURE
2 0149PY10MP29 DIMAK CHAND SAHU
3 0149PY10MP35 RAJKUMAR PATEL
4 0149PY10MP41 SHAILLY MALVIYA

2010 (DRA)

S.No. Roll No Name
1 0149PY10MP45 APEKSHA SHARMA
2 0149PY10MP54 SALAMTULLAH
3 0149PY10MP56 SNEHA ARAS
4 0149PY10MP57 TRILOKI SINGH ASSEYA
5 0149PY10MP59 VINEET GAUTAM
6 0149PY10MP61 VIVEK GUPTA